miércoles, 6 de abril de 2011

Starter Island

Esbós d'una illa per al video-joc Cadalion Online. Hi falta molt de curro encara.Island sketch for the Cadalion Online video-game project. Still needs a lot of work.

No hay comentarios:

Publicar un comentario